t3.jpg (5209 bytes) obsah.jpg (8695 bytes) t3.jpg (5209 bytes)

5.2. Napájení, jištění a zkratové odolnosti PPR

Napájení větví PPR může být prováděno buď kabely ve spojení s napájecími dílci NK nebo přímo z rozváděče pomocí koncových připojovacích krytů KZR. Použití koncových připojovacích krytů KZR je výhodné zejména tam, kde jsou požadovány odbočky z vedení v blízkosti rozváděče.
Každá větev PPR musí být jištěna v rozváděči výkonovými pojistkami nebo jističi nebo jejich kombinací, podle velikosti zkratového proudu a jmenovité proudové zatížitelnosti v závislosti na teplotě okolí.
Řazení přístrojů ve vývodech rozváděče pro nadproudové a zkratové jištění PPR doporučujeme řešit zapojením podle obrázku.
Hodnoty jištění jednotlivých proudových řad podle řazení přístrojů v rozváděči s ohledem na proudovou zatížitelnost podle teploty okolí a zkratový výkon s přihlédnutím k selektivě jsou uvedeny v tabulkách, které jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.
Řazení 2, popřípadě 3 má výhodu v tom, že nastavením nadproudové spouště se může dokonaleji využít dovolené zatížení PPR podle teploty okolí. Předřazené pojistky FU1 pak plní funkci omezovacího zkratového elementu.
Pro informaci jsou v tabulkách jištění uvedeny hodnoty zkratových proudů na svorkách transformátorů a selektivní jištění PPR s ohledem na zkratový proud a teplotu vztahující se k daným hodnotám zkratového proudu.

obr28.gif (7935 bytes)