t3.jpg (5209 bytes) obsah.jpg (8695 bytes) t3.jpg (5209 bytes)

4.1. KZR - koncový připojovací kryt pro zaústění do rozváděče

Umožňuje vyvedení napájení pro konkrétní větev přímo z horního krytu rozváděče ŠR a tím zachovává předepsané krytí podle určeného prostředí. Pomocí dílců typu R (kap.4.4 ), UVS (kap. 4.5), OVS (kap.4.5), UH (kap. 4.5) a typu instalace rozvodu (kap.3) se určí horizontální výška rozvodu.

Rozměry dílce KZR Otvory v rozváděči pro zaústění a upevnění KZR Foto
4_1kzr.gif (4527 bytes)

4_1b.gif (3910 bytes)

 

Provedení Al

Provedení Cu

Typ dílce

Hmotnost kg

proud

Typ dílce

Hmotnost kg

proud

KZR 51 - 250

6

250A

KZR 52 - 315

8,3

315A

KZR 51 - 315

6,5

315A

KZR 52 - 400

9

400A

KZR 51 - 400

7

400A

KZR 52 - 500

10

500A

KZR 51 - 500

8

500A

KZR 52 - 700

11

700A

Poznámka
Propojení přívodních pásů koncového krytu KZR na přístroje v rozváděči se provede izolovanými lany příslušného průřezu.