t3.jpg (5209 bytes) obsah.jpg (8695 bytes) t3.jpg (5209 bytes)

4. Stavebnicové prvky rozvodu PPR

Stavebnicový systém, normalizované proudové řady, četnost a varianty odboček, minimální údržba a kvalitní montáž přímo od výrobce vč. všech potřebných zkoušek podle ČSN EN 60439-2 zaručuje vysokou kvalitu rozvodu při minimálních nákladech. Současně tento systém umožňuje aplikaci rozvodů nn prakticky ve všech technologických provozech. Vyráběné stavebnicové prvky rozvodu PPR jsou dané dlouhodobým průzkumem návrhů systémů rozvodů, požadavků odběratelů (i z hlediska rozšiřování stávajících rozvodů) a současně respektují i obvyklé stavební moduly technologických provozů.

Stavebnicový systém rozvodů PPR svými jednotlivými díly řeší: