t3.jpg (5209 bytes) obsah.jpg (8695 bytes) t3.jpg (5209 bytes)

3. Instalace rozvodu PPR

Vlastní rozvod PPR lze instalovat několika způsoby:
a) na nosných stožárcích
b) na výložnících
c) zavěšením na konstrukci
d) zavěšením na lana
Tyto systémy v podstatě umožňují instalaci při minimalizaci stavebních úprav. Díky stavebnicovému provedení typově zkoušených dílců lze sestavu rozvodu PPR aplikovat prakticky ve všech provozních prostorách při maximálních možnostech odbočení k jednotlivým spotřebičům.
Detailnější údaje jsou uvedeny v kapitole 5 - Navrhování rozvodů PPR.

Upevnění na stožárky Upevnění na výložníky Upevnění na konstrukci Upevnění zavěšením na lana
Upevnění na stožárky Upevnění na výložníky

Upevnění na konstrukci

Upevnění na lana 

Uvedené dílce, které detailně popisují následující části této kapitoly, umožňují kompletaci rozvodu PPR ve všech technologických provozech. Spolu v praxi prověřenými systémy upevňování rozvodu PPR tak zabezpečují komplexní výbavu pro napojování takřka všech druhů technologie při minimální údržbě a maximální možnosti vývodů pro napájení jednotlivých instalovaných spotřebičů. Proudové řady odboček vývodů a jejich snadná změna řeší bez dalších úprav jakékoliv změny technologických vybavení provozů.

Typové označování dílců, detailně popsaných v následujících kapitolách, je voleno podle níže uvedených kritérií:

Typové označení

X

5

X

-

X

/

X

 
              Jmenovitá délka dílce

1

= 1 m

2

= 2 m

3

= 3 m

  Jmenovitý proud dílce
250

=250A

315

=315A

400

=400A

500

=500A

700

=700A

  Provedení
1

=Al

2

=Cu

  Krytí IP54
  Kmenové označení
R dílec rovný
NK napájecí dílec koncový
KZ koncový kryt přípojnicového rozvodu
OH odbočný dílec horizontální
UH úhlový dílec horizontální
OVS odbočný dílec vertikální sestupný
UVV úhlový dílec vertikální vzestupný
UVS úhlový dílec vertikalní sestupný
ODP odbočný dílec pojistkový
ODPP odbočný dílec pojistkový průběžný

Př.: NK 51 - 250 - napájicí dílec koncový 250A - hliník

R 52 - 315 / 3 - dílec rovný 315A - měď - 3m délky