t3.jpg (5209 bytes) obsah.jpg (8695 bytes) t3.jpg (5209 bytes)

5. Navrhování rozvodu PPR

5.1 - Použití

Pro svou univerzálnost, snadné přizpůsobení stavebnímu provedení, variabilitu odbočování ke spotřebičům a provozní spolehlivost je PPR vhodný jako napájecí rozvod pro provozní plochy s největším a středním počtem spotřebičů (umožňuje až 4 odbočky na metr délky), místo velkého počtu napájecích paprskových vedení uložených v kabelových kanálech, trubkách nebo na roštech, popř. v lištách.
Výhody rozvodu PPR jsou uvedeny v kapitole 1. Základní elektrické parametry jsou uvedeny v kapitole 2. Způsob instalace je uveden v kapitole 3, jednotlivé stavebnicové prvky jsou podrobně specifikovány v kapitole 4.
Kompletní instalaci včetně projektu zabezpečuje výrobce. Tento systém je z hlediska odběratele, jak po odborné tak i po ekonomické stránce nejvhodnější. Stejně tak je výhodný i po stránce termínů dodávek a uvedení do provozu vč. výchozích revizí. Pro takto zpracovávaný projekt je třeba jen doložit stavební provedení technologického provozu, principielní rozmístění technologie a dohodnout některý ze způsobů instalace páteřových rozvodů.
Při zpracování návrhů jinou organizací je nutno respektovat následující kapitoly upřesňující požadavky na celkový návrh a detailní specifikaci jednotlivých dílců.

Instalační výkres PPR a jeho značení

obr27.gif (28692 bytes)