t3.jpg (5209 bytes) obsah.jpg (8695 bytes) t3.jpg (5209 bytes)

5.3. Výpočet úbytku napětí na PPR

Pro výpočet úbytku napětí v třífázové soustavě střídavého proudu v závislosti na délce rozvodu a rozložení odběru platí:

 vzorec.gif (5308 bytes)

kde DUs - sdružený úbytek napětí [V] R - ohmický odpor vedeni [mW/m]
a - koeficient rozložení odběru podle tabulek X - indukční odpor vedení [mW /m]
In - provozní proud [A] l - celková délka vedení [m]

Pro běžně používané způsoby napájení jsou v tabulce koeficienty rozložení odběru:

obr29.gif (14905 bytes)