t3.jpg (5209 bytes) obsah.jpg (8695 bytes) t3.jpg (5209 bytes)

5.4. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Pro ochranu prachotěsného přípojnicového rozvodu před nebezpečným dotykovým napětím platí obecně ustanovení ČSN 33 2000-4-41.

V soustavě přípojnic je vždy horní připojnice přípojnicí ochrannou. Kryt PPR musí být v místě napájení a na konci propojen s touto ochranou přípojnicí ochranným propojovacím můstkem přes ochranný svorník. Připojení na vnější ochrannou svorku musí být provedeno přes ochranný svorník vždy v místě napájení a dále podle článku 413.2.3.N12 ČSN 33 2000-4-41.

Ochranné propojovací můstky a svorníky jsou součástí dílců PJ, NK, KZ, KZR, ODP, ODPP. U ostatních přípojovacích dílů není možnost propojení ochranné přípojnice s krytem a s vnější ochrannou svorkou a proto doporučujeme použít pro napájení rozváděče z PPR odbočných pojistkových dílců ODP nebo ODPP. Toto provedení není nutné v případě, že rozváděč má samostatné uzemnění, nebo když je vzdálenost od místa předchozího propojení ochranné přípojnice a krytu na vnější ochrannou soustavu menší než 100m. V takovém případě je možné použít připojovacích rozváděčů RP.