t3.jpg (5209 bytes) obsah.jpg (8695 bytes) t3.jpg (5209 bytes)

5.5. Upevňovací body, spojování dílců

Prachotěsný přípojnicový rozvod PPR se sestavuje na místě montáže z jednotlivých dílců. Při sestavování je nutné postupovat tak , aby ochranný vodič v soustavě přípojnic byl vždy nahoře.

Upevňování připojnicových dílců se provádí některým ze způsobů podle kapitoly "Instalace rozvodu PPR”. Upevňovací místa u rovných dílců s odbočkami se musí volit tak, aby se mohlo odbočit ze všech odbočovacích míst připojovacími rozváděči.

Na obrázku jsou vyznačena místa na rovných dílcích s odbočkami, kde je možné provést upevnění dílců a přitom všechna odbočovací místa osadit připojovacími rozváděči. Pouze 1m rovný dílec s odbočkami při upevnění na jednom z vyznačených míst se může osadit jen jedním připojovacím rozváděčem.

U ostatních připojovacích dílců tvarovaných nebo napájecích je třeba pouze přihlížet k tomu, aby upevňovací místo bylo mimo spojovací část navazujících dílců.

Možná upevňovací místa na rovných dílcích s odbočkami R

Spojení navazujících přípojnicových dílců pro jmenovitý proud 250A
Poznámka: Spojení ostatních proudových řad je stejné, přípojnice jsou spojeny vždy dvěma kusy propojovacích příložek příslušné dimenze.