t3.jpg (5209 bytes)

obsah.jpg (8695 bytes)

t3.jpg (5209 bytes)

5.6. Upevňovací dílce

K upevnění PPR podepřením nebo zavěšením se vyrábí a dodává šest typů upevňovacích dílů podle tabulky, které umožňují všechny běžné způsoby montáže:

sada 29 - upevnění na stožárek sada 30 - upevnění na výložník sada 31 - zavěšení shora na konstrukci sada 32 - zavěšení na lana
Sada 29 Sada 30 Sada 31 Sada 32

Potřebný počet součástí a dílců pro jednotlivé způsoby upevnění PPR (platí pro jeden upevňovácí bod):

Pos. č.

1

2

3

4

5

6

7

Sestava a upevnění obr.

Ocelový stožárek SPR

Výložník s podpěrou na zeď VPRZ 100

Příchytka nosného držáku PND 76

Nosný držák VPR 5

Objímka pro upevnění OPR 5

Šroub M10x25 ČSN021103

Podložka kruhová prům. ČSN021702.4

33

1

-

2

1

2(4)

6

6

34

-

1

-

1

2(4)

2

4

35

-

-

-

1

4

2

4

36

-

-

-

-

4

-

-

               

pos. č.

8

9

10

11

12

13

14

Sestava a upevnění obr.

Podložka vějířová prům. 10,5 ČSN021745

Matice

M10

ČSN021401

Šroub M8x20

ČSN021103

Podložka kruhová průměr. 8,4/17 ČSN021702,4

Podložka kruhová průměr. 9,2/14,2 ČSN021740

Matice M8 ČSN021940,1

Nosník N5

33

6

6

3(6)

6(12)

3(6)

3(6)

1

34

2

2

3(6)

6(12)

3(6)

3(6)

-

35

2

2

8

16

8

8

-

36

-

-

6

12

6

6

-

Pozn: hodnoty uvedené v závorce jsou pro PPR v provedení 52 - Cu (měď).