t3.jpg (5209 bytes) obsah.jpg (8695 bytes) t3.jpg (5209 bytes)

9. Údržba

Rozvod PPR nevyžaduje zvláštní údržby. Omezuje se pouze na výměnu pojistek a mazání kluzných ploch kontaktů u připojovacích rozváděčůí. U spojů hliníkových přípojnic je díky použití speciálního materiálu šroubů dosaženo konstantního přechodového odporu spojů, takže pravidelné dotahování šroubů odpadá.

Výrobce doporučuje (např. při celkové kontrole el. instalace provozu) namátkovou vizuální prohlídku, popřípadě kontrolu dotažením šroubových spojů přípojnic momentovým klíčem s momentem 20 Nm.