t3.jpg (5209 bytes) obsah.jpg (8695 bytes) t3.jpg (5209 bytes)

10. Zkoušení, přejímání, záruka

Záruka se poskytuje po dobu 6 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 12 měsíců od splnění dodávky (za předpokladu dodržení technologického postupu montáže). Při zajišťování montáže přímo výrobcem lze dohodnout delší záruční lhůtu, kompletní rozvod PPR je předán včetně atestů a příp. výchozích revizí.