t3.jpg (5209 bytes) obsah.jpg (8695 bytes) t3.jpg (5209 bytes)

8. Obsluha rozvodu PPR

Obsluha spočívá v aplikaci odboček z páteřních rozvodů PPR, buď pomocí připojovacích rozváděčů RP (pro proudy do 100A) nebo instalací skříní ODP (v místě dvou navazujících dílců). Manipulaci s připojovacími rozváděči lze provádět pod napětím, ale bez zatížení. Manipulace se skříněmi ODP je nutno provádět v beznapěťovém stavu.