t3.jpg (5209 bytes) obsah.jpg (8695 bytes) t3.jpg (5209 bytes)

7. Balení, doprava a skladování

Je-li rozvod PPR objednán jako celek (dodávka a montáž) u výrobce, je otázka balení a dopravy řešena přímo výrobcem. V případě rozvodu většího rozsahu (s nutností skladování u odběratele) musí být dílce skladovány v suchých místnostech, kde je vzduch bez agresivních výparů a nedochází k náhlým změnám teploty a tím k rosení dílců. Pomocný montážní materiál zajišťuje výrobce a je součástí montáže rozvodu PPR.
Při kusové dodávce jednotlivých dílů jsou dílce od výrobce baleny v ochranné fólii a při dopravě a skladování musí být proloženy proti otěru a mechanickému namáhání. Příslušenství je jako příbal uloženo ve společném obalu, který je přiložen k dodávce. Připojovací rozváděče jsou jednotlivě zabaleny, mechanická ochrana tlačných kontaktů je zajištěna zvláštním krytem. Všechny dílce prachotěsného přípojnicového rozvodu musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích. Přípojnicové dílce musí být proloženy a nesmí se dopravovat ve svislé poloze.