t3.jpg (5209 bytes) obsah.jpg (8695 bytes) t3.jpg (5209 bytes)

4.8.1. RP - připojovací rozváděče

Připojovací rozváděče RP nahrazují dříve dodávané odbočné skříně OSP a OR, které již nebudou dodávány.

Připojovací rozváděče umožňují přímé odbočení z rovných dílců s odbočkami (typu R) pouhým nasunutím a následnou fixací skříně na těleso dílce pomocí rychloupínacích pák a stahovacích třmenů. Rozváděče RP mají v provozním stavu a při upevnění na dílci krytí IP 54. (Při nasouvání, než dojde ke spojení nebo rozpojení kontaktů, je zabezpečeno krytí IP3X, při otevřeném víku krytí IP20). Manipulace nasunutí (vysunutí) a výměnu pojistek, je možno provádět na dílci pod napětím. Připojovací rozváděče RP jsou osazeny svorkami patřičného průřezu pro rozbočení vodiče PEN na PE a N.

Jištění v připojovacích rozváděčích RP
Pro jištění odboček z připojovacích rozváděčů se použije pojistkových patron a vložek se zaručenou zkratovou omezovací schopností. Připojovací rozváděče RP jsou zkratově odolné do 10kA, z toho důvodu se nesmí z připojovacích rozváděčů odbočovat bez jištění. Podle způsobu jištění spotřebiče se volí typ připojovacího rozváděče s pojistkami tak, aby hodnota jištění u spotřebičů nebyla vyšší než je hodnota proudu pojistky v odbočení. Jsou-li pojistky v odbočce použity pro jištění proti zkratu, postupuje se ve smyslu ustanovení ČSN 33 2000-4-43. Připojovací rozváděče RP lze použít do teploty okolí 30°C.

Osazení typových připojovacích rozváděčů přístroji:

Označení Jistící prvek Vývodní prvek
RPP 1-032.3 1x odpínač válcových pojistek do 32A 3f pro PV10 1x vývodka 21
RPP 1-063.3 1x odpínač válcových pojistek do 63A 3f pro PV14 1x vývodka 29
RPP 1-100.3 1x odpínač válcových pojistek do 100A 3f pro PV22 1x vývodka 29
RPP 1-125.3 1x odpínač nožových pojistek do 125A 3f pro PN000 1x vývodka 29
RPP 2-032.3 2x odpínač válcových pojistek do 32A 3f pro PV10 2x vývodka 21
RPP 3-032.3 3x odpínač válcových pojistek do 32A 3f pro PV10 3x vývodka 21
RPP 2-063.3 2x odpínač válcových pojistek do 63A 3f pro PV14 2x vývodka 29
RPP 3-016.1 3x odpínač válcových pojistek do 16A 1f pro PV10 3x vývodka 16
RPD 0 bez jistícího prvku, pouze DIN lišta 1x vývodka 21
RPZ 2-016.3 1x jistič 16/1, 1x jistič 16/3 1x zásuvka 16A 1f, 1x zásuvka 16A 3f
RPZ 2-032.3 1x jistič 16/1, 1x jistič 32/3 1x zásuvka 16A 1f, 1x zásuvka 32A 3f

 

RPP 1-100.3 RPZ 2-016.3 RPD 0 Přibližné rozměry
Větší obrázek Větší obrázek Větší obrázek Větší obrázek


Atypická provedení rozváděčů RP
Na přání lze vyrobit připojovací rozváděč s jinou náplní než je typová. Limitujícím faktorem je velikost použitých přístrojů (max. 6 pozic na DIN liště, vyjímečně 2x6 pozic) a odebíraným maximálním proudem 100A. Tato provedení je nutno konzultovat s výrobcem.

Připojování rozváděčů RP
Rozváděče RP mají na spodní straně osazeny vývodky případně zásuvky dle typu. Připojovací vodiče se zaúsťují do ucpávkových vývodek po předchozím upevnění ke krytu dílce R. V případě potřeby lze osadit vývodky nebo zásuvky i v jiném počtu a umístění než u typových rozváděčů.

 

Sestavení typového označení:
typ_znak.gif (6884 bytes)